Buku Dongeng

Buku Dongeng akan diberikan kepada murid Wensen School setiap bulannya.
sebagai bahan pembelajaran murid  agar lebih tertarik dalam membaca.