Ekstrakulikuler

di Wensen School Indonesia terdapat  Ekstrakulikuler yang diadakan secara Free tanpa biaya tambahan.
Ekstrakulikuler diadakan sebagai wahana pengembangan minat dan bakat peserta didik.